VIS LEGIS – SIŁA PRAWA

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Borówka

Kilka słów na temat Kancelarii

Witam Państwa!

Hasłem przewodnim prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jest łaciński zwrot „VIS LEGIS”, który w tłumaczeniu na język polski oznacza „SIŁA PRAWA”. Z prawem stykamy się bowiem wszyscy i to każdego dnia, choć nie zawsze jesteśmy jego świadomi, w tym dokonując najprostszych czynności dnia codziennego, takich jak chociażby zakup artykułów spożywczych. Towarzyszy nam ono zarówno w chwilach pomyślnych, jak np. zawarcie małżeństwa, narodziny potomka, czy budowa wymarzonego domu, ale także w trudnych momentach życia, przykładowo przy okazji zaciągania pożyczki lub kredytu, podpisywania skomplikowanej umowy, czy dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Powszechnie wiadomo, że obowiązujące przepisy mają niebagatelny wpływ na nasze życie, a nierzadko są one bardzo trudne do zrozumienia dla osoby nie posiadającej wykształcenia prawniczego.

W związku z tym postanowiłam, że wykorzystam nabytą dotychczas przeze mnie wiedzę i uzyskane doświadczenie zawodowe, aby pomóc osobom, które zwrócą się do mnie o udzielenie takiej pomocy właściwie zidentyfikować ich problemy prawne, a następnie wyszukać i zaprezentować najlepsze, najbardziej efektywne dla nich rozwiązania tychże problemów, które następnie zostaną wcielone w życie, oczywiście przy mojej pomocy, jeżeli takowa będzie wymagana.

Aby realizacja tego założenia była możliwa, w swojej pracy zawodowej kładę szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego Klienta i zleconych mi przezeń spraw. Niezależnie od kategorii czy rozmiarów problemu prawnego, który zostanie mi powierzony, zawsze w pełni angażuję się w swoją pracę. Mam bowiem świadomość, że dla każdego z Klientów jego sprawa jest najważniejsza i oczekuje on, żeby w taki sam sposób postrzegała ją osoba, której została ona zlecona. Jestem osobą rzetelną i skrupulatną, dbającą o zachowanie terminów, które niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności podjętych działań prawych. Staram się dbać o to, aby moi Klienci uzyskali za pośrednictwem mojej Kancelarii profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie. Świadczę ją z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata. 

Moje usługi prawne są skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak również biznesowych oraz instytucjonalnych, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów publicznych. Zakres oferowanych usług obejmuje również prowadzenie mediacji pozasądowych oraz usługi z zakresu poradnictwa obywatelskiego. 

Siedziba Kancelarii mieści się pod adresem Włoszczowice, ul. Zamkowa 20, 28 – 404 Kije, albowiem szczególny nacisk kładę w swojej pracy zawodowej na element edukacyjny związany z podnoszeniem świadomości prawnej mojej lokalnej społeczności, tym niemniej z uwagi na szerokie wykorzystanie mobilnych instrumentów prowadzona przeze mnie działalność obejmuje teren całej Polski (w szczególności na teren województwa świętokrzyskiego), a nawet może wykraczać poza granice kraju.

Adwokat Patrycja Borówka

„Palestra jest dla każdego obywatela szańcem przeciwko gniewom i gwałtom władzy, przeciwko naruszycielom praw i prześladowaniom."

Berryer

Kilka słów o mojej
osobie

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie aplikację adwokacką pod patronatem Adwokata Łukasza Bałagi. Złożyłam egzamin adwokacki z najwyższym wynikiem w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej, której jestem członkiem. Wpis na listę adwokatów uzyskałam z dniem 26 listopada 2020 roku. 

Posiadam 6 – letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, które zdobyłam podczas praktyk zawodowych i aplikacji adwokackiej, a także w toku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego, a w szczególności prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, rzeczowego, a także prawa gospodarczego oraz prawa budowlanego. 

Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważny jest rozwój zawodowy, w związku z czym w 2021 roku ukończyłam szkolenie podstawowe z zakresu poradnictwa obywatelskiego i uzyskałam uprawnienia doradcy obywatelskiego, a także cykl szkoleń z zakresu mediacji w Polskim Centrum Mediacji (szkolenie bazowe, z mediacji cywilnych i gospodarczych oraz z mediacji karnych), co umożliwia mi na ten moment prowadzenie mediacji pozasądowych oraz otwiera mi drogę także do świadczenie usług z zakresu mediacji sądowych po uzyskaniu wpisu na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Dlaczego warto wybrać moją Kancelarię?

LOJALNOŚĆ (ZAUFANIE) I POUFNOŚĆ

„Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem”

Fernand Payen "O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej"

Pragnę, aby moi Klienci, dzięki mnie czuli się pewnie w swojej sytuacji prawnej, żeby mieli oni świadomość tego, jakie przysługują im prawa, ale również jakie ciążą na nich obowiązki i z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć, w razie kiedy ich nie dopełnią.

Dlatego też zawsze staram się w sposób jasny i precyzyjny informować ich o tych kwestiach. Łączy nas relacja, której podstawa są wzajemne zaufaniem, szacunek i lojalność. Gwarantuję moim Zleceniodawcom, że wszelkie pozyskane przez mnie informacje w toku udzielanej pomocy prawnej oraz przekazane mi dokumenty są należycie zabezpieczone i chronione tajemnicą adwokacką, w związku z czym nigdy nie będą ujawnione osobom trzecim.

ZAANGAŻOWANIE I TERMINOWOŚĆ

„Uważamy, że w naszym państwie walczą nie tylko ci, którzy są uzbrojeni w miecze, tarcze, pancerze, lecz również i adwokaci: bowiem również oni walczą, broniąc znakomitym głosem nadziei udręczonych, ich życia i ich potomków”

z Konstytucji cesarza Leona z 469 r.

Działając jako adwokat, zawsze w pełni angażuję się w swoją pracę. Nie ma dla mnie znaczenia kategoria czy rozmiary problemu prawnego, z którym się mierzę.

Dla mnie każda sprawa jest tak samo ważna jak dla osoby, która powierza mi jej prowadzenie. Zależy mi na tym, aby moi Klienci zawsze mogą na mnie liczyć i nie pozostaną sami ze swoim problemem. Ich zaufanie jest dla mnie nieocenione. Ze swej strony gwarantuję rzetelność i skrupulatność oraz dbałość o zachowanie terminów, które niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności podjętych działań prawych.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”

Benjamin Franklin

Właściwa identyfikacja problemów prawnych Klienta, a następnie wyszukanie i zaprezentowanie najlepszego, najbardziej efektywnego dla niego rozwiązania tychże problemów, niezbędne do udzielenia skutecznego wsparcia prawnego, wymagają posiadania nie tylko szerokiej wiedzy z różnych dziedzin prawa, a także nabycia doświadczenia zawodowego poprzez praktykę.

Od początku mojej „przygody z prawem” mam tego świadomość, wobec czego zawsze starałam i nadal staram się dbać o obie te sfery, łącząc edukację z praktyczną nauki zawodu.

ELASTYCZNOŚĆ I MOBILNOŚĆ

„Adwokaci istnieją ze względu na społeczeństwo, a nie obywatele ze względu na adwokatów"

Carl Jozeph Anton Mittermeier

Zawsze staram się dbać o to, ażeby być z moimi Mocodawcami w stałym kontakcie, na bieżąco informuję ich o stanie ich sprawy, wszystkich podejmowanych czynnościach, a także działaniach strony przeciwnej. Kontaktuję się z Klientami przede wszystkim telefonicznie, mailowo, jak i osobiście, aczkolwiek wykorzystuję w tym celu również inne, bardziej nowoczesne narzędzia komunikacyjne, tj. Whats'up.

Prowadzona przeze mnie działalność prawnicza opiera się na szerokim wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Przejawia się to w szerokim wykorzystywaniu mobilnych urządzeń (laptop, smartfon, przenośna drukarka itd.) oraz odpowiedniego oprogramowania do nich, a także wprowadzeniu możliwości korzystania z dokumentacji firmy przeze mnie i Klientów (w sprawach ich dotyczących) w każdym miejscu i czasie w formie zdigitalizowanej, bez konieczności powielania tych danych w formie papierowej.

Oferta Kancelarii

1) Porady prawne i ogólne konsultacje z zakresu wszelkich dziedzin prawa;

2) Przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych;

3) Reprezentacja Klientów w ramach realizacji jednostkowych zleceń, stała obsługa prawna, zastępstwa procesowe, poradnictwo obywatelskie;

4) Prowadzenie mediacji pozasądowych.

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OFERTA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

OFERTA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Opinie klientów

„Obrońca nie jest narzędziem sądu, lecz czynnikiem ustalenia prawdy"

J. Gallus

Blog

Ostatnie wpisy na blogu